SeniorNet Sweden har firat 25 år!

Alla medlemmar i den ideella föreningen SeniorNet var välkomna till ett digitalt seminarium för att fira 25-årsjubilaren.

SeniorNets idé är att seniorer lär seniorer informationsteknik med pedagogik anpassad efter seniorer. Föreningen består även av många lokala föreningar spridda över nästan hela Sverige. I början av år 2023 har föreningen över 7000 medlemmar.

Seniornet.se: Digitalt seminarium 9 dec

Under firandet berättade också Ordförande Carl-Olof Strand historien om SeniorNets 25 år, och därefter intervjuade Eva Blommegård en hemlig hedersgäst. Internetstiftelsens Måns Jonasson berättade engagerat om hur internet växt fram i Sverige och i världen fram till idag. Seminariet avslutades med föreningens framtidsvisioner och ett lotteri.