Webbseminarium: Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin

Internet och sociala medier har gjort det enklare att sprida desinformation och konspirationsteorier än någonsin tidigare. Vilka konsekvenser kan det få på samhällsnivå? Vad kan vi gemensamt göra för att bemöta dem? Anmäl dig till gratisseminariet här:

Konspirationsteorier – ett hot mot demokratin, Internetstiftelsen

Det sägs att vi lever i en tid av ”infodemi” och ”information disorder”. Fakta och kunskap utmanas ständigt av alternativa sanningar. Men på vilket sätt utgör konspirationsteorier ett hot mot vår demokrati? Hur sprids de? Och vilka är det som sprider?

Webbseminariet är den andra i Internetstiftelsens serie ”Att stärka demokratin i en digital tid”.