SeniorNet Karlstad samarbetar med Länsstyrelsen

I Karlstad rullar SeniorNet ut kunskap i samarbete med Länsstyrelsen i Karlstad. När SeniorNets medlemmar håller en kurs på ett äldreboende så är det Länsstyrelsen som via ett studieförbund står för arvode och eventuella utlägg för resor och fikabröd.

Länsstyrelsen får hjälp att öka IT-kunskapen bland länets äldre invånare, SeniorNet i Karlstad får samtidigt en ökad spridning i hela länet. SeniorNet Karlstad får ett erkännande som en värdefull aktör för att öka digitaliseringen bland seniorer. Vi i SeniorNet Sweden är ju själva en del av målgruppen så vi vet hur vi ska svara på seniorernas frågor, säger Even Mathisen, SeniorNet Karlstad.

https://karlstad.seniornet.se/