Webbseminarium: Hur stärker vi demokratin i en digital tid?

Förhoppningarna var högt ställda i början av 2000-talet. Den nya digitala tekniken skulle göra världens samlade kunskap enkelt tillgänglig. Alla skulle ges större möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Men hur blev det? Anmäl dig till gratisseminariet här:

Hur stärker vi demokratin i en digital tid? Internetstiftelsen

Åsa Wikforss, filosofiprofessor och ledamot i Svenska Akademien, föreläser om hur vi kan stärka demokratin i vår digitala tid. Hur ska man hantera den stora mängden desinformation som gör det svårt att skilja sant från falskt? Vad blir effekterna av techbolagens makt över det offentliga samtalet? Hur kan vi ta oss an den digitala tidens demokratiska utmaningar?

I panelen sitter förutom hon även Carl Heath, senior researcher på RISE och tidigare särskilt utredare åt regeringen och Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och TV.